Användarvillkor

Villkor för webbplatsen

Senast uppdaterad: 2019-09-27.
Dessa villkor (”villkor”, ”användarvillkor”) styr användandet av webbplatsen NextDeal.se (nedan benämnt ”tjänsten”) som drivs av Next Lead Sweden AB, 556497-6735, (nedan benämnt ”oss”, ”vi”, eller ”vår”). Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder tjänsten. Dessa villkor gäller alla besökare, användare och andra som har tillgång till eller använder tjänsten. Vi har rätt att när som helst ändra dessa villkor utan att på något vis meddela detta. Det är därför rekommenderat att du håller dig uppdaterad på tjänstens villkor. Genom användandet av tjänsten godkänner och accepterar användaren dessa villkor. Om användaren inte godkänner villkoren ska denne upphöra att använda tjänsten och lämna webbplatsen.

Upphovsrättsskyddat innehåll

Tjänsten och dess innehåll, funktioner och funktionalitet tillhör oss eller våra licensgivare. Tjänsten skyddas enligt upphovsrättslagen och annan skyddslagstiftning i både Sverige och främmande länder. Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll från oss utan skriftligt tillstånd. Vårt varumärke får heller inte användas utan skriftligt medgivande från oss. Vi äger ej rättigheter för logotyper som tillhör de företag och butiker som visas, presenteras eller marknadsförs.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Du godkänner och samtycker till att vi inte ska vara ansvariga, direkt eller indirekt, för någon skada eller förlust som orsakats av eller påstås orsakas av användning, förlitande på innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på sådana webbplatser eller tjänster. Vi rekommenderar dig starkt att läsa villkoren och sekretesspolicyn för samtliga tredje parts webbplatser eller tjänster som du besöker.

Användares uppförande

Du samtycker till att du inte kommer att: (1) överföra via eller genom tjänsten någon information, data, text, filer, länkar, programvara, chatt, kommunikation eller annat material som är, eller som vi anser vara olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, rasistiskt eller etniskt hatiskt eller på annat sätt stötande; (2) försöker överföra något ”virus”, ”trojansk häst” eller annan förstörande programvara eller störande anordning; (3) avsiktligt eller oavsiktligt bryta mot gällande nationell eller internationell rätt, inklusive men inte begränsat till, eventuella föreskrifter som har kraft av lag när du använder eller har åtkomst till tjänsten eller i samband med din användning av tjänsten, på något sätt; och (4) göra intrång i privatlivet eller bryta mot någon personlig eller äganderätt (inklusive immateriella rättigheter) av någon person eller entitet.

Uppsägning av tjänsten

Vi kan, efter eget godtycke, avsluta eller stänga av din tillgång till hela eller delar av tjänsten, utan någon anledning, inklusive, utan begränsning, brott mot dessa villkor. I det fall dessa användarvillkor avslutas, kommer de restriktioner avseende material som förekommer på webbplatsen samt utfästelser och garantier, skadestånd och begränsningar av skulder som anges i dessa allmänna villkor att leva vidare trots uppsägningen. I händelse av att du är missnöjd med de tjänster som tillhandahålls av oss, är din enda gottgörelse att avsluta din användning av tjänsten.

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter ska vi, inte heller våra styrelseledamöter, anställda, partners, agenter, leverantörer eller dotterbolag, ansvara för indirekta, tillfälliga, speciella, följdskador, förlust av vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster, som föranletts av att användaren använt information som finns på webbplatsen eller av att information inte funnits tillgänglig eller varit felaktig. Tjänsten tillhandahålls av oss ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet”. Vi ger inga utfästelser eller garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, av (1) driften av tjänsten, (2) kvalitet, riktighet, fullständighet eller giltigheten av ett material på webbplatsen eller information, innehåll, material eller produkter som ingår på webbplatsen, eller (3) att de funktioner som finns på webbplatsen kommer att vara utan avbrott eller fel, eller att fel kommer att korrigeras, inklusive men ej begränsat till, underförstådda garantier för köpbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Vi ansvarar inte för tryck-eller skrivfel. Du godkänner uttryckligen att din användning av tjänsten sker på egen risk. Vissa lagar tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skadestånd. Om dessa lagar gäller dig, kan en del eller samtliga av ovanstående friskrivningar, undantag eller begränsningar inte gälla dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

Ändrade villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, helt eller delvis ändra dessa villkor genom att uppdatera denna sida. Genom att fortsätta använda tjänsten efter att dessa ändringar har trätt i kraft samtycker du till att vara bunden av de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren, sluta använda tjänsten.